Lidmaatschappen


De NCSV onderscheidt drie soorten leden.

Therapeut-leden:
Therapeut-leden zijn gediplomeerde cranio sacraal therapeuten.

  • A-registertherapeuten voldoen aan het door de NCSV gestelde beroepsprofiel als ook aan de eisen welke door de wetgever en zorgverzekeraar aan een zorgverlener worden gesteld om zelfstandig een praktijk te mogen voeren.
  • B-registertherapeuten voldoen aan het door de NCSV gestelde beroepsprofiel als ook aan de eisen welke door de wetgever aan een zorgverlener worden gesteld om zelfstandig een praktijk te mogen voeren. 
  • C-registertherapeuten zijn reeds ingeschreven therapeuten die tijdelijk niet praktijkvoerend zijn.


De contributie voor therapeut-leden bedraagt, ingaande 01 januari 2018, € 180,00 per kalenderjaar.

De genoemde prijs is exclusief het lidmaatschap van koepelorganisatie RBCZ, Geschillencommissie SCAG en (beroeps) verzekeringen.

Lees hier meer over het therapeut lidmaatschap.

 

Kandidaat-leden:
Kandidaat-leden zijn leden die actief studeren voor het diploma cranio sacraal therapeut. Kandidaat-leden voldoen nog niet aan de door de NCSV gestelde voorwaarden voor therapeut-leden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de NCSV en mogen niet als cranio sacraal therapeut praktiseren.

Contributie voor kandidaat-leden bedraagt, ingaande 01 januari 2018, € 108,00 per kalenderjaar.

Lees hier meer over het kandidaat lidmaatschap

Zoek een therapeut