De Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging

De Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV) is een beroepsvereniging voor cranio sacraal therapeuten. De NCSV behartigt de belangen van haar leden en bewaakt de kwaliteit van de beroepsgroep.

Als beroepsvereniging is de NCSV gespecialiseerd in cranio sacraal therapie. Hierdoor kunnen wij specifiek ingaan op het verstrekken van informatie over cranio sacraal therapie en het geven van advies en ondersteuning aan onze leden, cliënten en zorgverleners uit de reguliere zorg en complementaire zorg.

De NCSV vindt het van groot belang om optimaal contact met zorgverleners te onderhouden en een integrale gezondheidszorg te stimuleren.

Registertherapeuten die opgenomen zijn in het therapeuten register van de NCSV voldoen aan de eisen die zowel de beroepsvereniging als ook de wetgever aan een zorgverlener stelt. Op al onze registertherapeuten is het tuchtrecht van toepassing. Tevens zijn de registertherapeuten aangesloten bij een onafhankelijke, door het Ministerie erkende, geschillencommissie.

Wat is cranio sacraal therapie

Cranio sacraal therapie is een complementaire geneeswijze. Het is een effectieve therapie waarbij met overwegend zachte technieken meer mobiliteit en ontspanning wordt gecreëerd. 

Bij cranio sacraal therapie worden de symptomen van uw klacht(en) niet op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de totale mens als één functionerend geheel. De behandelaar schenkt hierbij aandacht aan zowel de klachten als ook de mogelijke oorzaken ervan.

Lees hier meer over cranio sacraal therapie

Cranio sacraal therapie, bij welke klachten

Cranio sacraal therapie is een effectieve therapie voor diverse klachten. Hieronder een kleine greep aan klachten welke met cranio sacraal therapie behandeld kunnen worden:

  • hoofdpijn
  • slapeloosheid
  • stress
  • burn-out
  • schouderpijn
  • rugpijn 
  • lactatieproblemen.
  • diverse klachten bij kinderen

Door de subtiliteit van deze therapievorm is cranio sacraal therapie geschikt voor elke leeftijd.

Lees hier meer over klachten welke met cranio sacraal therapie behandeld kunnen worden

Goede gezondheidszorg

Voor u is het belangrijk dat u naar een zorgverlener kunt gaan die beschikt over goede kwaliteiten om u de juiste zorg te kunnen geven. 

Onze registertherapeuten voldoen aan alle eisen om u een goede zorg te kunnen bieden. Op "Zoek een therapeut" kunt u een registertherapeut vinden in uw omgeving.

Doorverwijzing van de huisarts

Voor cranio sacraal therapie heeft u geen doorverwijzing van uw huisarts nodig.

In sommige gevallen kan een therapeut u vragen eerst naar een arts te gaan. Een vervolgbehandeling is mogelijk als uw arts hiermee akkoord gaat of wanneer er geen contra-indicaties voor behandelen zijn.