Kandidaat lidmaatschap


Kandidaat-leden : Kandidaat-leden zijn leden die actief studeren voor het diploma cranio sacraal therapeut. Kandidaat-leden voldoen nog niet aan de door de NCSV gestelde voorwaarden voor therapeut-leden. Kandidaat-leden mogen nog niet als cranio sacraal therapeut praktiseren en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de NCSV.

Om kandidaat-lid te kunnen worden gelden de volgende criteria:

  1. u dient in het bezit te zijn van een certificaat waaruit blijkt dat u met goed gevolg uw propedeuse heeft behaald;
  2. u dient als student actief deel te nemen aan de opleiding tot cranio sacraal therapeut;
  3. u dient binnen 5 jaar na het behalen van uw propedeuse in het bezit te zijn van het diploma cranio sacraal therapeut;
  4. u dient via uw opleider in het bezit te zijn van een geldige licentie van een onafhankelijke, door het Ministerie erkende, geschillencommissie.

Het kandidaat-lidmaatschap houdt op te bestaan op het moment dat:

  1. u in het bezit bent van het diploma cranio sacraal therapeut;
  2. u binnen 5 jaar na het behalen van uw propedeuse niet in het bezit bent van het diploma cranio sacraal therapeut;
  3. u zichzelf heeft afgemeld als kandidaat-lid van de NCSV;
  4. uw lidmaatschap door de NCSV wordt ontbonden.

U wilt kandidaat-lid worden van de NCSV

Wanneer u kandidaat-lid wilt worden van de NCSV kunt u een bericht sturen naar het secretariaat van de NCSV, secretaris@ncsv.info. Vermeld in dit bericht uw NAW gegevens en sluit het certificaat van het behalen van uw propedeuse bij. Het secretariaat neemt vervolgens contact met u op en overhandigt u het volledige aanvraagformulier voor lidmaatschap. 

Zoek een therapeut