Therapeut lidmaatschap


Therapeut-leden: Therapeut-leden zijn gediplomeerde cranio sacraal therapeuten. Zij voldoen aan de door de NCSV gestelde toelatingscriteria als ook aan de eisen welke door de wetgever aan een zorgverlener worden gesteld om zelfstandig een praktijk te mogen voeren. Therapeut-leden worden opgenomen in het therapeutenregister.

De NCSV kent twee categorieën registertherapeuten voor praktiserende therapeuten.

 • A-registertherapeuten
 • B-registertherapeuten

Het onderscheid tussen de twee registers is dat alleen A-registertherapeuten worden erkend door de zorgverzekeraars waarbij de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

Om ingeschreven te kunnen worden als A-registertherapeut dient u te voldoen aan de volgende criteria

 1. u heeft een afgeronde HBO opleiding tot cranio sacraal therapeut;
 2. u heeft een diploma HBO Medische Basiskennis of een BIG registratie;
 3. u bent in het bezit van een geldig EHBO-diploma;
 4. u sluit zich aan bij een onafhankelijk tuchtrecht van o.a. de RBCZ;
 5. u dient in het bezit te zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 6. u stemt in met de jaarlijkse verplichte nascholing;
 7. u stemt in met de nascholingsplicht tot het behalen van 126 nascholingspunten (NAP's) over een vaste periode van 3 jaar;
 8. u stemt in met deelname aan ten minste 2 intervisiemomenten per jaar;
 9. u stemt in met een periodieke visitatie van uw praktijk;
 10. u onderschrijft het beroepsprofiel;
 11. u verplicht zich tot het aanvragen van een AGB code;
 12. u bent in staat zelfstandig een praktijk te voeren;
 13. u dient een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen;
 14. u stemt in om door de NCSV collectief aangesloten te worden bij de SCAG, een onafhankelijke, door het Ministerie erkende, geschillencommissie.

Inschrijven als B-registertherapeut is niet meer mogelijk.

U wilt therapeut-lid worden van de NCSV

Wanneer u als registertherapeut ingeschreven wilt worden bij de NCSV, dan kunt u een bericht sturen naar het secretariaat van de NCSV, secretaris@ncsv.info. Vermeld in dit bericht uw NAW gegevens en sluit een kopie van uw diploma cranio sacraal therapeut bij. Het secretariaat neemt vervolgens contact met u op en overhandigt u het volledige aanvraagformulier voor lidmaatschap.