Vereniging


De Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV) is een beroepsvereniging voor cranio sacraal therapeuten. De NCSV behartigt de belangen van haar leden en bewaakt de kwaliteit van de beroepsgroep.

Als beroepsvereniging is de NCSV gespecialiseerd in cranio sacraal therapie. Hierdoor kunnen wij specifiek ingaan op het verstrekken van informatie over cranio sacraal therapie en het geven van advies en ondersteuning aan onze leden, cliënten en zorgverleners uit de reguliere zorg en complementaire zorg.

De NCSV vindt het van groot belang om optimaal contact met zorgverleners te onderhouden en een integrale gezondheidszorg te stimuleren.

Registertherapeuten die opgenomen zijn in het therapeuten register van de NCSV voldoen aan de eisen die zowel de beroepsvereniging als ook de wetgever aan een zorgverlener stelt. Op al onze registertherapeuten is het tuchtrecht van toepassing. Tevens zijn de registertherapeuten aangesloten bij een onafhankelijke, door het Ministerie erkende, geschillencommissie.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging
e-mail: secretaris@ncsv.info

Zoek een therapeut