Bestuur


Het bestuur van de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging bestaat uit de volgende personen:

Liesbeth SchroŽn
Voorzitter
Marco Klerk
Secretaris
Jacqueline Gerritse
Penningmeester
Annette Louise Poeteray
Algemeen bestuurslid

Het bestuur is te bereiken op de onderstaande mailadressen.
Correspondentie bij voorkeur per mail via het secretariaat, secretaris@ncsv.info

Liesbeth Schroën : voorzitter@ncsv.info
Marco Klerk    

: secretaris@ncsv.info

   
Nascholingscommissie : nascholing@ncsv.info
Klachtenfunctionaris : klachten@ncsv.info

 

Zoek een therapeut