Doelstelling


 

Doelstelling:

 1. het behartigen van de belangen voor leden en cliënten;
 2. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit;
 3. het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de cranio sacraal therapie;
 4. het onderhouden van een netwerk met en ten behoeve van de leden;
 5. het verstrekken van informatie over cranio sacraal therapie;
 6. het promoten van cranio sacraal therapie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het toetsen van aanmeldingen voor het lidmaatschap;
 2. het jaarlijks toetsen van de leden om te voldoen aan het beroepsprofiel;
 3. het regelmatig plegen van overleg met koepelorganisaties waaronder RBCZ;
 4. het regelmatig plegen van overleg aangaande de opleiding tot cranio sacraal therapeut;
 5. het organiseren van workshops en symposia;
 6. samenwerking met Cranio Nederland.
Zoek een therapeut